Bộ nhận diện thương hiệu Hợp nhất, Bộ nhận diện thương hiệu Hợp Nhất Group

Là một trong những công ty chuyên nghiệp về bán hàng Online cho đến nay Hợp Nhất đã phát triển mạnh. Luôn đi tiên phong đã khẳng định được tên tuổi và thị phần của mình bằng việc chiếm thị phần lớn nhất, với lượng khách hàng lên tới hơn 10 triệu. Hợp Nhất sở hữu quy trình vận hành, quản lý giao nhận, quản lý kho và quy trình thanh toán an toàn tiện lợi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng.

Bộ nhận diện thương hiệu Hợp nhất, Bộ nhận diện thương hiệu Hợp Nhất Group

Bộ nhận diện thương hiệu Hợp nhất

Hình ảnh thương hiệu Hợp Nhất đã được chuẩn hóa, mang một tầm vóc và vị thế mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng.  "Cam kết vì lợi ích khách hàng" thông điệp truyền thông của thương hiệu khẳng định cam kết của Hợp Nhất luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên con đường hướng tới tương lai, khẳng định quyết tâm của Hợp Nhất tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững, giữ vững vị thế trong nước và từng bước vươn xa trên trường quốc tế. 

slogan

LOGO VÀ SLOGAN HỢP NHẤT

Logo Hop Nhat

HAI MẪU LOGO HỢP NHẤT

 

Phong bì to

PHONG BÌ TO A4 HỢP NHẤT

 

Phong bì nhỏ

PHONG BÌ NHỎ A5 HỢP NHẤT

 

Header Hợp Nhất

HEADER

ĐỐI TÁC

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

Liên hệ