Gửi hồ sơ tới Hop Nhat Group, Gửi hồ sơ tuyển dụng tới Hơp Nhất

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Hợp Nhất Group sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (ưu tiên hồ sơ nộp sớm).

Gửi hồ sơ tới Hop Nhat Group, Gửi hồ sơ tuyển dụng tới Hơp Nhất

Gửi hồ sơ tới Hop Nhat Group

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Hợp Nhất Group sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (ưu tiên hồ sơ nộp sớm).

Vui lòng không liên lạc qua điện thoại. Hợp Nhất sẽ liên lạc và mời phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu vòng hồ sơ. Hồ sơ có thể gửi qua e-mail tại địa chỉ: tuyendung@hopnhatgroup.com (bao gồm: bản tóm tắt quá trình làm việc và kinh nghiệm công tác, ảnh 4x6, và các văn bằng chứng chỉ liên quan; các tài liệu khác sẽ yêu cầu bổ sung khi chính thức vào làm việc).

Hoặc có thể chuyển đến Ban Hành chính - Nhân sự Hơp Nhất Group:

Trụ sở: Số 6A Ngõ 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 04.35511222 / 35510427/ 35510559 - Fax: 04.35510427

Email: info@hopnhatgroup.com - Website: www.hopnhatgroup.com

ĐỐI TÁC

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

Liên hệ