Mẫu hồ sơ ứng viên, Hồ sơ tuyển dụng

Luôn coi nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững tất cả vì lợi ích cho khách hàng, Hợp Nhất tạo ra những cơ hội làm việc hấp dẫn nhằm thu hút những ứng viên có năng lực và nỗ lực trong công việc.

Mẫu hồ sơ ứng viên, Hồ sơ tuyển dụng

Mẫu hồ sơ ứng viên

Luôn coi nhân lực là giá trị cốt lõi cho sự phát triển bền vững tất cả vì lợi ích cho khách hàng, Hợp Nhất tạo ra những cơ hội làm việc hấp dẫn nhằm thu hút những ứng viên có năng lực và nỗ lực trong công việc.

Nếu bạn là người tự tin và sẵng sàng với mọi thử thách, hãy gia nhập Hợp Nhất. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, được hưởng những chế độ phúc lợi thỏa đáng đúng với năng lực đóng góp.

Ứng viên vui lòng tải về bản thông tin ứng viên theo mẫu Hợp Nhất.

Xin vui lòng nộp hồ sơ trước qua địa chỉ email: tuyendung@hopnhatgroup.com Sau khi xem xét hồ sơ, chúng tôi sẽ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng để tiếp tục những vòng tuyển chọn khác.

 

ĐỐI TÁC

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP HOP NHAT GROUP

Liên hệ