Hợp Nhất Group

Thông báo tuyển nhân sự, Hợp Nhất tuyển nhân sự

Hợp Nhất công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin buôn bán các thiết bị tin học, văn phòng, giải pháp mạng, hệ thống an ninh. Hiện nay công ty chúng tôi đang lựa chọn những ứng viên thích hợp cho vị trí sau: Hợp Nhất công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin...